Chúng tôi mở cửa 7 ngày mỗi tuần 7 giờ sáng - 9 giờ tối

Quần áo sau khi giặt sẽ được mang sấy khô