Giặt sạch

Sử dụng máy giặt công nghiệp LG. Lồng máy quay tốc độ cao, tạo nhiệt độ cho nước từ 20 – 70 độ C, tăng hiệu suất giặt