Tiếp nhận thông tin, kiểm tra tình trạng màn, rèm cửa