Tiến hành giao hàng và lắp đặt màn, rèm cửa tại nhà khách hàng