Tiến hành phân loại chất liệu. Sau đó giặt và sấy màn, rèm cửa