Chúng tôi mở cửa 7 ngày mỗi tuần 7 giờ sáng - 9 giờ tối
Address

No. 36/74A D2 Street, Ward 25, Binh Thanh Dist., HC

EXPRESS STORE LAUNDRY

Detailed list:

THU DUC

  • District A-KTX National University of Ho Chi Minh City
  • B-KTX National University of Ho Chi Minh City

REQUEST YOU

SEND CONTENT